Bond zonder Trein | Samen sterk voor een beter openbaar treinvervoer!

Samen sterk voor een beter openbaar treinvervoer!

Nieuwe dienstregeling – Tijd voor plan B

We hebben de kans gehad om de nieuwe dienstregeling drie werkdagen uit te testen. De schrik die er bij alle pendelaars op de lijn 50A Brugge-Gent-Brussel inzat, bleek zeer terecht. Kort samengevat: te weinig plaats, geen aansluitingen, weg reizigerscomfort en evenveel treinvertragingen.

‘Kleine’ stations de dupe

Verschillende kleinere stations (Drongen, Hansbeke, Landegem…) moeten het in de nieuwe dienstregeling met weinig of geen rechtstreekse piekuurtreinen naar Brussel stellen. Dat betekent uiteraard een enorme achteruitgang wat reiscomfort betreft, het behoeft weinig uitleg dat een trein met een overstap minder aangenaam is dan een rechtstreekse trein. Je laptop meteen uitklappen heeft geen zin als je na 15 minuten alweer moet overstappen. De belofte van de NMBS was dat dit gepaard zou gaan met treinen die op elkaar wachten, beter op elkaar afgestemd zijn en met een betere spreiding van de pendelaars over de verschillende treinen. Helaas.

Gegarandeerde aansluiting?

16 december. Op dag 1 bleek de overstap vanuit in Gent-Sint-Pieters al niet gegarandeerd. Een trein die van Brussel kwam en in Gent aansluiting had met de trein naar Drongen, kwam twee minuten te laat voor die aansluiting. De trein richting Brugge, die kon geen twee minuten wachten. Resultaat: pendelaars bleven een uur in Gent-Sint-Pieters in de kou staan.

17 december. Volgende dag, zelfde verhaal. Een trein vanuit Brussel (IC436) met 5 minuten tijd om de overstap op de trein richting Landegem (P8053) te nemen? Te kort, geen mogelijkheid om 2 minuten te wachten. Opnieuw staat de pendelaar in de kou.

We hebben het dan nog niet gehad over de drukte van het station Gent-Sint-Pieters ’s ochtends. Honderden extra reizigers die moeten overstappen, in het geval van de aansluiting met IC 507 van vooraan in het station tot bijna helemaal achteraan. Het spreekt voor zich dat dit extra chaos en hinder met zich meebrengt. En gemiste aansluitingen.

De beloofde stiptheid is tot nader order een marketingpraatje. Verschillende pendelaars op de lijn 50A verzamelden deze week alweer 30 minuten treinvertraging of meer.

Voldoende plaats?

De belofte van een betere spreiding in Gent was een mooi idee. De treinen zouden dan minder vol zitten. Dachten we. Zelfs in 1ste klasse, waar meestal iets meer plaats is, moesten mensen rechtstaan (foto Veerle Verspille).
eerste klasse

Tweede klasse, daar betaal je echt wel voor een staanplaats. Reizigers die in het gangpad of aan de deuren van Gent naar Brussel moeten rijden, er zijn leukere manieren om de dag te beginnen. De IC 507 is al 3 dagen op rij overvol. Staan wordt voor de NMBS het nieuwe zitten.

Maar ook de L557 die de reizigers tot in Gent moet brengen was al verschillende keren te klein. Heel wat mensen stonden dus in het gangpad (foto Werner De Wael).
staanplaats

De NMBS communiceert tegenwoordig vlot via Twitter. Positief is dat enkele pendelaars (niet iedereen zit op Twitter, uiteraard) op die manier hun ongenoegen kunnen uiten en een antwoord krijgen op hun vragen. Het kan soms helpen om een vertraging te verklaren, maar het lost de problemen natuurlijk niet op. Een tegemoetkoming om het ongenoegen wat te verzachten is een meer klantvriendelijk en dus vlotter compensatiesysteem. Wanneer wordt daar effectief werk van gemaakt? Of is de complexiteit van het bestaande compensatiesysteem een bewuste strategie zodat er niet te veel aanvragen binnenkomen?

BZT stelt zich ook nog de vraag waarom de informatieborden in de stations en op de perrons steevast de vertragingen onderschatten. Zo stond de P8002 gisteren aangekondigd met 7’ treinvertraging terwijl het er 11’ waren. Eerlijke en open communicatie kan nochtans helpen om frustraties bij de reizigers te beperken.

Nog niet te laat?

Wat ons betreft is het nog niet te laat. De dienstregeling wordt in januari geëvalueerd. Tijd om de fouten bij te stellen en werk te maken van een volwaardig openbaar vervoer, ook voor de kleinere stations. De Gentse gemeenteraad heeft hierover trouwens een motie goedgekeurd. Concreet vraagt de Gentse gemeenteraad om een onmiddellijk herstel van de plaatsen waar het dienstaanbod achteruitgaat. Het gaat onder meer om de stations van Drongen en Gentbrugge. De gemeenteraden van Nevele en Aalter zouden hetzelfde kunnen doen. Het zou de NMBS sieren mocht ze luisteren naar wat haar gebruikers te vertellen heeft.

Read More »
Bond Zonder Trein start petitie

Als groep frequente treingebruikers van lijn 58 (Eeklo – Gent) vroeg Bond Zonder Trein tekst en uitleg bij de beslissingen van de NMBS om piekuurtreinen op onze lijn af te schaffen. We ondersteunden dit met een geslaagde actie aan de betrokken stations op 13 november. Omdat de NMBS en de bevoegde minister geen antwoorden gaven op onze vragen en eisen, start Bond Zonder Trein nu een petitie om de druk op te voeren.

Met een petitie willen we het ongenoegen van treingebruikers en anderen duidelijk maken aan de bevoegde minister en de CEO van de NMBS. We willen tonen dat de acties van Bond Zonder Trein een breed draagvlak hebben.

Op 18/12 voeren we opnieuw actie, door met deze petitie aan de stations van Eeklo, Waarschoot, Sleidinge en Evergem handtekeningen te verzamelen.

Focus op evaluatie
Het ziet ernaar uit dat de NMBS voor 15/12 geen toegevingen zal doen. Dat leiden we af uit hun gebrekkige communicatie. Men zal het vervoersplan uitvoeren zoals het vandaag op papier staat. Net als de gemeentebesturen krijgen we vooralsnog geen beweging in de NMBS.

Na één maand evalueert de NMBS haar nieuwe dienstregeling. Dat moment moeten we aangrijpen om de minister en de NMBS te overtuigen van de noodzaak van een voldoende aanbod voor onze lijn. Hoe meer handtekeningen, hoe sterker onze stem kan klinken.

Petitie: http://www.petities24.com/redlijn58

Wat verandert er?
EEKLO > GENT
– Van twee treinen om 07u12 en 07u55 naar één om 07u06. De volgende trein komt pas om 8u13
– Pendelaars naar Antwerpen zijn 18 minuten langer onderweg (in de omgekeerde richting 19 minuten). De wachttijd in Gent Dampoort loopt op van 18min tot 29min
– De reistijd Eeklo – Brussel wordt 1 minuut korter, maar: nu missen pendelaars naar Brussel vaak al aansluitingen door kleine vertragingen. Dit dreigt dus een nog groter probleem te worden.

GENT > EEKLO
-​Van twee treinen om 17u41 en 17u59 naar nog slechts één trein om 17u32. De volgende trein komt pas om 18u12
-​De laatste trein vertrekt niet meer om 21u41, maar nog vroeger om 21u12

Read More »
Actiebereidheid groot voor treinlijn Eeklo – Gent

Vorige week berichtten we al over het partnerschap dat in de maak is in het Meetjesland voor lijn 58 (trein Eeklo – Gent). Het aanbod wordt immers afgebouwd in het nieuwe vervoersplan. En dat terwijl er al vervoersarmoede is in het Meetjesland. De actiebereidheid is zeer groot, zo blijkt uit de startvergadering. Intussen kreeg de CEO van de NMBS al een brief met de verzuchtingen van de treingebruikers en een uitnodiging voor een informatievergadering aan de burgers.

Succesvolle startvergadering
Op de startvergadering waren maar liefst dertig mensen aanwezig, die allemaal hun steentje wensten bij te dragen aan acties om het aanbod op lijn 58 maximaal te behouden. Ondertussen melden zich steeds meer mensen aan om mee te werken aan dit initiatief.

In een presentatie gaf Bond Zonder Trein een overzicht van de veranderingen en een schets van de uitdagingen voor lijn 58. Nadien konden de aanwezigen in debat gaan over de uitdagingen en mogelijke acties. Hiervan werd intussen ook een verslag gemaakt.

Informatievergadering
Uit de groep aanwezigen werd een enthousiaste actiegroep opgericht die aan de slag ging met de ideeën op de startvergadering. Deze actiegroep besliste alvast een informatievergadering voor burgers te geven op 13 november om 17u15 aan het station van Eeklo. Vele treinreizigers zijn immers nog niet op de hoogte van de veranderingen in het nieuwe vervoersplan.

NMBS-CEO Jo Cornu kreeg alvast een uitnodiging om tekst en uitleg te komen geven op deze vergadering. Met een ludieke actie wordt deze informatievergadering ’s ochtends 13 november bekend gemaakt.

Als de CEO ons niet kan gerust stellen, zullen verdere acties volgen.

Breed partnerschap
Intussen werkt Bond Zonder Trein aan een breed partnerschap rond deze lijn. Er worden volop contacten gelegd met reizigers, vakbonden, werkgevers, middenveld, politieke partijen, lokale besturen, scholen en intermediairen.

Contacteer Bond Zonder Trein Lijn 58:
bondzondertrein.lijn58@gmail.com
0477 70 56 89

Read More »
Partnerschap ‘Red onze trein Eeklo – Gent’ (Lijn 58)

Bond Zonder Trein werd op de hoogte gebracht van een nieuw partnerschap rond Lijn 58 (trein Eeklo-Gent).

De dienstverlening op lijn 58 tussen Gent en Eeklo wordt teruggeschroefd. En dat terwijl al jaren een tekort is aan openbaar vervoer in het Meetjesland. Zowel voor woonwerk, school als vrijetijdsbesteding is deze lijn belangrijk. We moeten de NMBS en de federale regering een duidelijk signaal geven onder het motto ‘Red onze trein Eeklo – Gent’.

Om dit signaal krachtig te geven willen we komen tot een partnerschap van Meetjeslandse politieke partijen, intermediairen, sociale partners, ngo’s, scholen en burgers. Hoe eendrachtiger hoe duidelijker het signaal. We zijn allemaal belanghebbend. Dat bleek jaren geleden ook al bij de Meetjeslandse mobiliteitsconferentie, toen partners uit verschillende hoeken voorstellen deden om het openbaar vervoer in onze regio te versterken in plaats van af te bouwen.

We organiseren een startvergadering op dinsdag 28 oktober om 19u30 in de gebouwen van het ABVV, Kerkstraat 45 in Eeklo. We hopen u daar massaal te mogen ontmoeten.

De voorlopige agenda:

– Overzicht verandering lijn 58 in nieuw vervoersplan;

– Actiepistes;

– Plan van aanpak.

Bij vragen: 0477 70 56 89 of peter@groenwaarschoot.be (Peter Cousaert)

Read More »
Petitie: Betere dienstregeling voor Nevele en omstreken

Teken de petitie hier: http://www.petitions24.com/nevele_treint

Dagelijks nemen honderden mensen de trein in station Landegem en stopplaats Hansbeke. Voor vele inwoners uit Nevele en omringende gemeenten (Lovendegem, Zomergem) betekent de nieuwe dienstregeling een sterke achteruitgang.

Daarom vragen wij concreet volgende aanpassingen aan de nieuwe dienstregeling:

  •     De uurregeling moet beter aangepast zijn aan de schooluren van de Gentse scholen. Nu verdwijnt de trein van 7u56 in Landegem.
  •     De uurregeling moet beter aangepast zijn voor mensen die op tijd op het werk moeten zijn en eerst nog hun kinderen op school willen kunnen afzetten. Nu verdwijnt de trein van 8u40 in Hansbeke en 8u43 in Landegem.
  •     De rechstreekse treinverbindingen van en naar Brussel verdwijnen in Hansbeke en verminderen drastisch in Landegem. Deze willen wij ten minste behouden zien.
  •     De allerlaatste trein vanuit Gent die om 00u05 vertrok en in Landegem en Hansbeke stopte, verdwijnt. Ook deze trein zien wij graag behouden.

De wegen slibben dicht, niet in het minst naar Gent en Brussel. Miljoenen euro’s worden geïnvesteerd in de aanleg van een derde en vierde spoor in Hansbeke. Juist op dat moment beslist de NMBS de dienstverlening af te bouwen. Met deze petitie willen wij duidelijk maken dat dit niet kan.

Read More »
Nieuwe dienstregeling: een eerste vergelijking

Sinds kort kun je zelf de nieuwe dienstregeling raadplegen. Hoe je dit doet vind je terug via deze link. Wij namen alvast de proef op de som en goten de huidige dienstregeling samen met de toekomstige in een overzichtelijke tabel voor de treinen in ochtend- en avondspits tussen Oostkamp, Beernem, Maria-Aalter, Aalter, Bellem, Hansbeke, Landegem, Drongen en Brussel-Centraal.

Het Excel-document dat je kan gebruiken om je eigen lijn in kaart te brengen vind je hier terug.

Het werd ook in PDF-formaat gegoten. Die vind je hier terug.

Zulke overzichten tonen in een oogopslag het verschil tussen de huidige en nieuwe dienstregeling. Het vergt wel een inspanning om ze in het Excel-document te gieten. Als jullie daar hulp bij willen, kun je ons altijd contacteren via ons e-mailadres.

Het is namelijk de bedoeling dat we nationaal de meest getroffen lijnen in kaart kunnen brengen.

We gebruiken de vergelijkende tabellen dan om de betrokken gemeentebesturen aan te schrijven en hen een aanzet te geven tot het indienen van een motie op de gemeenteraden.

We zijn er namelijk van overtuigd dat het niet toevallig is dat deze nieuwe dienstregeling net na de verkiezingen en net voor het verlof werd bekendgemaakt. Na het zomerverlof plannen we verdere acties. Tot dan hopen we op input van jullie, de reizigers en klanten van de NMBS.

Je vindt ons sinds kort ook op facebook, via deze pagina.

Read More »
Petitie: meer rechtstreekse treinen tussen Drongen en Brussel

Nu het vervoersplan voor de provincie Oost-Vlaanderen is voorgesteld, wordt duidelijk dat er ‘s ochtends maar 1 rechtstreekse p-trein tussen Drongen en Brussel behouden blijft. ‘s Avonds moeten we het met 2 p-treinen tussen Brussel en Drongen stellen. Dit is niet voldoende. Daarom is er een petitie opgestart en Bond Zonder Trein wil die graag steunen.

Teken deze petitie, deel ze, stuur ze door, … Alle handtekeningen worden verzameld en volgende week voorgelegd aan Jo Cornu, gedelegeerd bestuurder van de NMBS. De bedoeling is dat u ze ten laatste zondagavond bezorgt op één van de opgegeven adressen. U kan ze ook donderdagochtend 3 juli tekenen aan het station van Drongen.

We denken ook na over gelijkaardige acties in Landegem of Hansbeke. Zoals het er nu uitziet zouden daar zowel ‘s ochtends als ‘s avonds 2 rechtstreekse treinen behouden blijven. We houden u verder op de hoogte.

Petitie voor meer rechtstreekse treinen tussen Drongen en Brussel

Read More »
Roadshows NMBS: Oost-Vlaanderen

Onze eerste actie kon alvast op veel reactie rekenen. Sommigen vroegen zich af wat er nog zoal zal gebeuren en of het al niet te laat is. Begin deze week stuurden we ook nog een mail naar de gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen van verschillende Oost-Vlaamse gemeenten.

Die brief schreven we naar aanleiding van een presentatie die gegeven wordt per provincie. Voor Oost-Vlaanderen is de voorstelling deze vrijdag. Doordat we de brief persoonlijk hebben gericht tot de gemeenteraadsleden, hopen we hen te overtuigen van hun aanwezigheid.

Je vindt de brief hieronder of je kunt hem downloaden via deze link (rechts klikken – Opslaan als…)

Read More »
Eerste actie: Flyeren in Drongen

Deze ochtend voerde Bond zonder Trein een eerste actie. In het station van Drongen deelden we flyers uit voor het behoud van de rechtstreekse trein van en naar Brussel. Zoals het er nu uitziet, is er geen plaats meer voor de rechtstreekse P-treinen tussen Brugge en Brussel. Deze trein stopt vandaag in Oostkamp, Beernem, Maria-Aalter, Aalter, Bellem, Hansbeke, Landegem en Drongen. De steun voor onze actie was enorm.

Graag jullie reacties, ideeën, … Als blijkt dat onze trein effectief afgeschaft wordt, dan zetten we onze actie uiteraard verder en hopen we op jullie steun te kunnen rekenen.

Klik op ‘Read More’ om berichten te kunnen plaatsen!

Read More »
Bond Zonder Trein zet zich op de rails

BZT: een nieuw platform dat actiegroepen voor een beter treinvervoer wil bundelen.

Lees ons eerste artikel hieronder.

Meer info voorlopig via mail: info#AT#bondzondertrein.be of Twitter: @BZTrein

Read More »

Random Posts

  • Recentste reacties